Mesafeli Satış Sözleşmesi

 

MADDE 1- KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait www.bailey.com.tr alan adlı internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı ürün veya ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak, 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 2- TARAFLAR

1.1 – ALICI www.bailey.com.tr adresinden alışveriş yapan müşteri.

1.2 – SATICI Ünvanı :Bailey

MADDE 3- GENEL HÜKÜMLER

3.1 ALICI ön bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, ALICI/Tüketici adres, siparişi verilen ürüne/lere ait temel özellikler, ürünün/lerin vergiler dahil Türk lirası fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak beyan ettiğini teyit etmiş olur.

3.2 Sözleşme konusu ürün, yasal 7 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. ALICI, SATICIya verdiği teslimat adresinin eksiksiz ve doğru olduğunu kabul ve beyan eder.

3.3 Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

3.4 - Sözleşme konusu ürünün teslimatı için ürünün bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

3.5 SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar kendisine nakten ödenir.

3.6 ALICININ cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya Hakem heyeti kararları ile Tüketiciye bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:
Banka ALICI’ya geri ödemeyi taksitle ve ALICI’nın ürünü aldığı taksit sayısı ile yapabilir. SATICI bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların ALICININ kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılabilir. ALICI’nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 iade yansıyacak ve ALICI iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olabilecektir.
3.7 Kredi Kartı ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda SATICI, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği Müşteriye nakit para ile ödeme yapamaz. Kredi kartına iade, SATICININ Bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılabilir.

3.8 Havale/EFT ödeme seçeneklerinde iade Tüketiciden banka hesap bilgileri istenerek,Tüketicinin belirttiği hesaba ( hesabın faturada ismi yazılı kişinin adına olması şarttır) havale ve /EFT şeklinde yapılacaktır.

3.9  Kargo ücreti ALICIya aittir. Kargo firmasının, ürünü ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle ve SATICI’dan kaynaklanmayan başkaca nedenlerle, siparişi verilen ürünün ALICI'ya teslim edilememesinden dolayı SATICI her ne nam ve ad altında olursa olsun sorumlu tutulamaz.

3.10 SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı ürün/ler tedarik edebilir.

 

 

3.11 ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.

3.12 ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini veya firma ismini sosyal medya veya farklı mecralar üzerinden genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyetlerde bulunamaz.
Bulunduğu takdirde yargı yoluyla hakkında suç duyurusu başlatılır.

3.13 ALICI'nin is bu sözleşmedeki ödeme yükümünün herhangi bir şekilde gerçekleşmemesi halinde SATICI, tahsil edilemediği ürün bedelini, ürünün teslim günündeki fiyatı üzerinden ve sözleşmede öngörülen faiz oranları üzerinden işletilecek faizi ile birlikte tahsili amacıyla icra takibi başlatılabilir, alacak davası açılabilir ve diğer hukuki yollara başvurabilir.
 

3.14 ALICI, Sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezilmiş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. 

MADDE 4- KİŞİSEL BİLGİ TOPLAMA PROSEDÜRÜ

4.1 Web sitemizi kullanarak, site aracılığı ile edinilebilen kişisel bilgilerinizin Bailey tarafından yapılan işlemlerin güvenliği ve doğruluğunun tespiti açısından toplanması ve kullanılmasını kabul etmiş olmaktasınız.

4.2 Ad, soyadı, telefon, e-mail, adres, kredi/banka kart numaraları, son kullanma tarihi, güvenlik numarası, sipariş alıcı bilgileri ve sipariş notu gibi bilgileri içeren ancak bunlarla sınırlı olmayıp istemiş olduğunuz ürün ya da hizmetimize göre değişebilen bir takım kişisel bilgilerinizi vermeniz zorunludur. Verilerinizin bizim için her zaman esas olan sıkı güvenlik ve gizlilik standartlarında korunmakta olduğunu belirtmek isteriz. Bize işlemlerinizi sürdürebilmemiz için gerekli olan bilgiyi sağlayamamanız durumu, size beklenen hizmeti yerine getiremememize neden olabilir.

4.3 Bilgileriniz ancak belirtilmekte olan amaçlarla kullanılabilir:
Siparişlerinizin işleme konulması ve hesabınızın yönetilmesi,
Hizmetlerimizin ve ilgili ürünlerimizin pazarlanması,
Pazar araştırması amacıyla temsilcileri vasıtası ile gerek e-posta, telefon, fax veya SMS yoluyla gerekse de posta yoluyla sizinle irtibat kurmak,
Web sitemizi ne şekilde kullandığınıza dair analiz yapmak ve sizlere daha iyi hizmet için Web sitemizi size özgü hale getirmek,
Kimlik, doğrulama ve kayıt oluşturulması,
Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi ve bunlara ilişkin kişisel seçim olanaklarınızı araştırmak ve geliştirmek,
Hizmetlerimizi veya ilgili ürünleri sizlere tanıtmak, yeni ürünler ve ilgi çekici bulacağınızı düşündüğümüz diğer bilgiler hakkındaki promosyon niteliğindeki e-postaları periyodik olarak gönderebilmek,
Girmiş olduğunuz veriler, işlemleriniz ve hukuki gereklilikler süresince tarafımızca saklanmaktadır.

MADDE 5- TEMERRÜT DURUMU VE HUKUKİ SONUÇLARI
ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

MADDE 6- CAYMA HAKKI

6.1 ALICI; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdigi adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren kanunen 14 (ondört) gün içerisinde hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Satıcı’dan satın aldığı ürünü, kargodan teslim aldığınız günden itibaren 7 gün içinde Satıcı’ya yazılı olarak e-posta ve ya faks yoluyla başvurarak, iade koşulları dahilinde kargo bedelini ödeyerek  iade edebilir. Eğer ürün iade koşullarını karşılamıyorsa ürün adresinize geri gönderilebilir.

Ürünlerin cayma hakkı dahilinde iade alınabilmesi için satın alınan ürünün orijinal kutusunda ve içinde bulunan ambalajlara zarar verilmemiş, kullanılmamış, faturasının ve tüm tamamlayıcı aksesuarlarının yanı sıra, varsa hediye olarak verilen promosyonlu, kampanyalı ürünlerle birlikte aynı anda hasarsız ve eksiksiz gönderilmesi gerekir.

CAYMA HAKKI KULLANILMAYACAK ÜRÜNLER

Tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda cayma hakkı kullanılamaz.Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler , tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar , hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler,ALICI’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar, tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık vehijyenaçısından uygun olmayanların teslimine ilişkin mallariçin cayma kullanılamaz.6.2 Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim veya kargo ücreti miktarı iade yapılacak tutardan düşülür.

 

6.3 ALICI’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya hakem heyeti kararları ile ALICI’ya bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:

ALICI ürünü kaç taksit ile aldıysa Banka ALICI’ya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. SATICI bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların ALICI’nın kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. ALICI’nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve ALICI iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

 

MADDE 7- SİPARİŞ İPTAL

7.1 Siparişlerinizde adres, ürün ve teslim tarihi değişiklikleri Satıcı'ya yazılı ve sözlü olarak bildirilmemesi durumunda oluşacak sorunlardan SATICI sorumlu değildir.

7.2 Vermiş olduğunuz siparişin iptali ise ürünün hazırlanıp yola çıkmadan önceki aşamasında yazılı olarak yapılabilmektedir. (ürününüzün durumunu siparişiniz esnasında verdiğiniz mail adresinize gönderilen aktivasyon kodu ile takip edebilir ya da Müşteri hizmetlerimizinden bilgi alabilirsiniz.

7.3 Ücret iadesi işlemleri sırasında ALICI’nın bilgilerini vermiş olduğu kredi kartının bağlı olduğu bankanın kural ve işleyişine bağlı gecikmelerden SATICI sorumlu değildir.

7.4 Aynı gün yapılan iptal işlemlerinde ücret tutarının aynısı iade edilir ancak farklı günlerde yapılan sipariş iptallerinde banka komisyon oranı ürün bedelinden düşülerek iadesi yapılmaktadır.
 

MADDE 8- YETKİLİ MAHKEME

9.1 İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile SATICI 'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
9.2 Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR